WhatsApp
Yükleniyor...

Üyelik Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

         Giriş

 • Kuşak soft sözleşme; KUŞAK SOFT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM FİRMASI ile ÜYE arasında elektronik ortamda onay verilerek veya tarafların e-imza ya da ıslak imza ile akdedilmesi üzerine yürürlüğe girecektir.
 • Üyeler, üyelik formunu doldurmak suretiyle Dia Kurumsal Yönetim Sistemine üye statüsü kazanırlar, üye işbu sözleşmenin içerdiği hükümleri okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını sözleşme ile yüklendiği edimleri ifa edeceğini kabul ve taahhüt etmektedirler.

 

 • Taraflar ve Tanımlar
 • Kuşak Soft Sözleşme bir tarafta; Şemsitebrizi Mah. Mazhar Babalık Sk. No:20 D:202, 42030 Karatay/Konya adresinde KUŞAK SOFT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM FİRMASI ile diğer tarafta Kuşak Soft Kurumsal Yönetim Sistemi yazılımını kullanmaya karar veren kişi, kurum ya da kuruluş (bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır
 • Kuşak Soft ve Üye ayrı ayrı  “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
 • Kuşak Soft Kurumsal Yönetim Sistemi: Kuşak Soft’ un ÜYE’lerine hizmet verdiği KUŞAK SOFT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM FİRMASINE ait programdır.
 • ÜYE: Tüm lisans hakkı Kuşak Soft’a ait olan yazılımın kullanma lisans haklarını ve verilecek olan bulut bilişim hizmetlerini sözleşme şartları dahilinde sözleşme süresi boyunca satın alan gerçek ve/veya tüzel kişiliktir.

 

 • Sözleşmenin Konusu ve Amacı

 

 • Kuşak Soft sözleşme ile Kuşak Soft Gerçek ve/veya Tüzel kişi Üyelerin stok, muhasebe vb. takibine yönelik ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılım hizmeti sunmaktadır. İşbu sözleşme ile Kuşak Soft, Üyelerine stok kontrolü, fiyat kontrolü, muhasebe, vb. işletmenin genel ihtiyaçlarına yönelik, çevrimiçi çalışan, Üyelere belli bir sunucu alanı kiralayan bir hizmet sunmaktadır. Sözleşme süresince, ÜYE tarafından Dia Kurumsal Yönetim Sistemini internet üzerinden kullanma hakkına, Kuşak Soft tarafından yazılım, veri saklama, teknik destek hizmeti verilmesi ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi işbu sözleşmenin konusudur.

 

 • Kuşak Soft’un Hak ve Yükümlülükleri

 

 • Kuşak Soft önceden kararlaştırılan ve taraflar arasında akdedilen Üye Lisans Kayıt formu gereğince lisans ücreti ve yıllık bulut hizmet bedeli mukabilinde www.kusaksoft.com sitesi üzerinden tanıtımını yaptığı ve bu sözleşmede açıklanan hizmetlerin sunulmasını, Üye’lerin hizmet sebebiyle yaşadığı teknik problemlerde, teknik destek sağlanmasını kabul ve taahhüt eder.

 

 • Kuşak Soft, çeşitli modüllerden oluşan, ÜYE’lerin Internet’e bağlı olan bir bilgisayar üzerinden Kuşak Soft’un sunucularına bağlanarak kullandıkları bir kurumsal yönetim sistemi yazılımıdır. ÜYE bir defaya mahsus olmak üzere istediği Kuşak Soft paketlerinin Lisans Kullanım bedelini ödemekle yükümlüdür. Söz Konusu bedele ek olarak satın alma işleminden sonraki her yıl için, yazılımın güncel versiyonlarının kullanımı, veri yedekleme hizmeti, sunucu bakım ve işletim hizmetleri için yıllık bulut hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür. Yıllık bulut hizmet bedeline telefon ile destek hizmeti dahil değildir.

 

 • Yazılım’da sunulacak hizmet ve modüller ÜYE’ye Kuşak Soft veya Kuşak Soft Yetkili İş Ortağı tarafından sunulan Kuşak Soft Sistem Üyelik Teklifi’nde belirtilmiş olup, üye dilediği takdirde bu modülleri birlikte ve/veya ayrı olarak modül zorunluluklarına dikkat ederek satın alma ve kullanma hakkına haizdir. Üye; iş bu modülleri sözleşme tarihinde olduğu gibi mevcut hali ile kabul etmiştir.

 

 • Kuşak Soft haklı bir gerekçe ve/veya sektör ile ilgili kanuni bir engel bulunması, kanunun tanımış olduğu mücbir sebepler, işbu sözleşme maddeleri aykırı davranılması halinde herhangi bir Üyenin sözleşmesini askıya alma, durdurma, iptal etme hakkına haizdir.

 

 • Kuşak Soft, ÜYE’nin ismini ve logosunu sitesinde ve/veya satış ve pazarlamaya ilişkin materyallerinde referanslar adı altında kullanabilir.

 

 • Kuşak Soft sözleşme konusu yazılımın, bunları oluşturan program ve dokümanların, modüllerin bunların taşındığı elektronik ya da optik ortamların ÜYE’nin bütünüyle özel ihtiyaçlarını karşılayacağını taahhüt etmez. Kuşak Soft söz konusu yazılım ve bu yazılımları oluşturan program ve dokümanların kullanılması, uygulanması, kurulması ve/veya DİA’dan alınan hizmetler neticesinde oluşabilecek her türlü sonuçtan, dolaylı ya da doğrudan oluşabilecek maddi, manevi, hukuki, mali kazanç ve/veya veri kayıplardan, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

 • Kuşak Soft kapsamı, zamanlaması ve şartları kendi inisiyatifinde olmak üzere, yazılımları oluşturan program ve dokümanlarda, hata düzeltme, geliştirme yapma, günün şartlarına uyarlama, kanuni değişikliklerle uyumlu hale getirme amaçlı güncellemeler ve değişiklikler yapabilir. Planlı yapılacak güncelleme ve bakımlar üyeye en az 3 gün öncesinden haber verilmelidir. Acil müdahelelerde bu süre aranmaz. Güncelleme ve sistem bakımı yapılırken, Kuşak Soft programı belli süreler kullanıma kapatılabilir. ÜYE, güncelleme ve sistem bakımlarında programın belli süreler kullanıma kapatılmasına muvafakat ettiği, iş bu sebeple herhangi bir zarara uğraması halinde tüm menfi ve müspet zararlarından peşinen feragat ettiğini gayri kabil rücu kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 • Kuşak Soft Bulut Bilişim hizmetini çalıştığı veri merkezleri vasıtası ile vermektedir. Kuşak Soft, İnternet altyapısında meydana gelebilecek herhangi bir problem ve/veya ÜYE’nin kendi uygulama sunucusuna erişimini engelleyecek sorunlardan sorumlu değildir.

 

 • Kuşak Soft, Hizmet Seviye Anlaşması (SLA) uyarınca ÜYE’lerden gelecek farklı servis ihtiyaçlarına aşağıdaki süreler içinde cevap vermeyi taahhüt etmektedir. Kuşak Soft Destek Servisi: ÜYE, Kuşak Soft Kurumsal Yönetim Sistemi kullanımı ile ilgili olarak yaşadığı soru ve sorunlar ile ilgili olarak Kuşak Soft Destek Çağrı Merkezi’nden ücretli olarak hizmet alabilir. Bu servis üzerinden gelen talepler haftaiçi mesai saatlerinde en geç 4 saat içinde ele alınır ve en geç 24 saat içinde cevaplanır.Üyelik ve Şifre İşlemleri Servisi: ÜYE, yeni bir modül lisanı veya ek kullanıcı lisansı gibi ek lisans ihtiyaçları bu servis kapsamında Kuşak Soft Satış Departmanı tarafından haftaiçi mesai saatlerinde en geç 24 saat içinde ele alınır ve 48 saat içinde cevaplanır.Potansiyel Müşteri Servisi: Potansiyel bir Kuşak Soft Üyesinin www.kusaksoft.com web sitesi veya Kuşak Soft Çağrı Merkezi üzerinden bilgi talep ettiği servisidir. Kuşak Soft Satış Departmanı tarafından haftaiçi mesai saatlerinde en geç 24 saat içinde ele alınır ve 48 saat içinde cevaplanır.Sistem Ulaşılabilirlik Servisi: ÜYE, Kuşak Soft’dan online olarak Kuşak Soft ve Kuşak Soft ’nın hizmet aldığı veri merkezleri altyapısı üzerinden hizmet almaktadır. Bu servis ÜYE’nin Kuşak Soft sunucularına ulaşılabilirliğinin seviyesini kontrol eder. Kuşak Soft Departmanı tarafından ÜYE’nin Kuşak Soft altyapısı nedenli sorunlarda en geç 1 saat içinde müdahele edilir ve en geç 8 saat içinde ulaşılabilirliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Aylık olarak Kuşak Soft Sistem Ulaşılabilirlik hedefi %98’dir.

 

 • Kuşak Soft, ÜYE tarafından üretilen ve Kuşak Soft tarafından iş bu sözleşme kapsamında depo edilen bütün bilgilerin günlük yedeklerini, belirli bir kullanıcı ismi ve şifre ile ÜYE tarafından ulaşılabilen, güvenli bir web adresinde indirilebilir şekilde sunmakla yükümlüdür. Kuşak Soft, ÜYE’nin verilerini için işbu sözleşmede belirtilen yıllık bulut hizmeti bedeline dahil olarak yedekleme hizmeti vermekle yükümlüdür. Kuşak Soft’un 10 (on) günden daha eski yedekleri (her biri üyelik tarihinden itibaren o güne kadar ki tüm verileri ayrı ayrı içerir) muhafaza etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

 • Kuşak Soft yedekleme ve hata düzeltme amacıyla ÜYE verilerin bir yedeğini alabilir.
 • ÜYE, Kuşak Soft’un herhangi bir sebeple sözleşmenin feshine bildirim yapmasından itibaren 7 gün içinde, sistemde yer alan verilerini kendi bilgisayar sistemine almakla yükümlüdür. Bu süre zarfında verilerin yedeklerinin alınmaması sebebiyle doğabilecek problemlerden Kuşak Soft sorumlu değildir.